دانشکده مهندسی هوافضا- اطلاعیه‌ها
جدول دروس نیمسال دوم تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/23 | 
 
 
آیرودینامیک
استاد کد درس یکشنبه-سه‌شنبه ساعت کلاس امتحان
دکتر تاج فر ۲۹۸۱۲۰۳ توربولانس ۱۰:۴۵-۱۲:۱۵ ۳۰۵ ۲۳/۳/۱۴۰۳
دکتر نوری ۲۹۸۱۷۱۳ انتقال حرارت تشعشع ۱۳-۱۴:۳۰ ۳۰۳ ۲۶/۳/۱۴۰۳
دکتر کریمیان ۲۹۸۱۶۳۳ مکانیک‌سیالات محاسباتی ۲ ۹:۱۵-۷:۴۵ ۳۰۳ ۲۹/۳/۱۴۰۳
دکتر مانی ۲۹۸۱۱۵۳ آئرودینامیک مافوق صوت ۱۰:۴۵-۹:۱۵ ۳۰۴ ۲/۴/۱۴۰۳
دکتر جهانگیریان ۲۹۸۱۶۲۳ تولید شبکه محاسباتی ۱۲:۱۵-۱۰:۴۵ ۱۰۱ ۴/۴/۱۴۰۳

جلوبرندگی
استاد کد درس یکشنبه-سه‌شنبه ساعت کلاس امتحان
دکتر خالقی* ۲۹۸۲۱۱۳ اصول جلوبرنده‌های پیشرفته ۱۴:۳۰-۱۳ ۳۰۵ ۲۷/۳/۱۴۰۳
دکتر قهرمانی ۲۹۸۲۱۶۳ روش‌های اندازه‌گیری اپتیکی ۱۰:۴۵-۹:۱۵ ۳۰۳ ۳۰/۳/۱۴۰۳
دکتر برومند* ۲۹۸۲۵۲۳ روشهای عددی در توربو ماشینها ۱۲:۱۵-۱۰:۴۵ ۳۰۳ ۳/۴/۱۴۰۳
دکتر تابع‌جماعت ۲۹۲۹۹۰۲ سمینار ۱۷-۱۵
سازه
استاد کد درس شنبه-دوشنبه ساعت کلاس امتحان
دکتر اویسی ۲۹۸۴۵۳۳ مکانیک مواد مرکب ۹:۱۵-۱۰:۴۵ ۳۰۵ ۲۳/۳/۱۴۰۳
دکتر حسینی ۲۹۸۴۵۲۳ خزش، خستگی و شکست ۱۲:۱۵-۱۰:۴۵ ۳۰۱ ۲۶/۳/۱۴۰۳
دکتر دستگردی ۲۹۸۴۱۷۳ مکانیک‌آسیب در سازه‌های‌کامپوزیتی ۱۶:۳۰-۱۵ ۳۰۳ ۲۹/۳/۱۴۰۳
دکتر شاهوردی ۲۹۸۴۱۳۳ روش‌های اجزای محدود ۹:۱۵-۷:۴۵ ۳۰۳ ۲/۴/۱۴۰۳
دکتر صدر ۲۹۸۴۱۲۳ تحلیل سازه های پیشرفته هوافضایی ۱۶:۳۰-۱۵ ۳۰۲ ۴/۴/۱۴۰۳

دینامیک پرواز
استاد کد درس شنبه-دوشنبه ساعت کلاس امتحان
اسماعیلی فر ۲۹۸۶۱۳۳ کنترل مشارکتی ۱۶:۳۰-۱۵ ۱۰۳ ۲۷/۳/۱۴۰۳
سبزه پرور ۲۹۸۳۱۳۳ تخمین پارامترهای‌پرواز ۱۰:۴۵-۹:۱۵ ۳۰۳ ۳۰/۳/۱۴۰۳
رئیسی ۲۹۸۳۵۲۳ شبیه‌سازی‌پروازپیشرفته
یکشنبه-دوشنبه
۹:۱۵-۷:۴۵ ۳۰۱ ۳/۴/۱۴۰۳
کریمی ۲۹۸۳۱۱۳ مکانیک پرواز پیشرفته ۱۴:۳۰-۱۳ ۳۰۵ ۶/۴/۱۴۰۳
نقاش کنترل چند متغیره ۱۲:۱۵-۱۰:۴۵ ۱۰۳ ۴/۴/۱۴۰۳
سبزه پرور ۲۹۲۹۹۰۲ سمینار ۱۸:۳۰-۱۶:۳۰


 
 
فضایی و ماهواره
استاد کد درس یکشنبه و سه شنبه ساعت کلاس امتحان
دکتر مغانی ۲۹۸۸۲۱۳ توان الکتریکی ماهواره ۱۴:۳۰-۱۳ ۱۰۳ ۲۳/۳/۱۴۰۳
دکتر هاشمی طراحی سیستمی ماهواره بر ۱۸:۳۰-۱۷ ۱۰۴ ۲۶/۳/۱۴۰۳
دکتر فانی صابری ۲۹۸۸۱۸۳ تضمین محصول ۱۶:۳۰۱۵ ۱۰۷ ۲۹/۳/۱۴۰۳
استاد کد درس شنبه -دوشنبه ساعت کلاس امتحان
دکتر نوابی ۲۹۸۷۱۲۳ دینامیک و کنترل حامل فضایی ۱۸:۳۰-۱۷ ۳۰۳ ۲۷/۳/۱۴۰۳
دکتر رئیسی ۲۹۸۸۲۰۳ مونتاژ، یکپارچه‌سازی و آزمون‌ماهواره
یک شنبه-دوشنبه
۱۰:۴۵-۱۵/۹ ۳۰۵ ۳۰/۳/۱۴۰۳
چینی فروشان ۲۹۲۹۹۰۲ سمینار ۹:۱۵-۷:۴۵ ۱۰۱

  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.697.16081.fa.html
برگشت به اصل مطلب