دانشکده مهندسی هوافضا- گروه مهندسی هوافضا
گروه مهندسی هوافضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 
هدف از ارایه این مقطع تربیت مهندسان هوافضا با قابلیت کار در زمینه های مرتبط به عنوان یک مهندس کارآمد می باشد. دراین راستا دانشکده هرساله اقدام به پذیرش تعدادی از حائزین رتبه های برتر کنکور سراسری نموده که پس از گذراندن یک دوره ۴ ساله آمادگی ورود به صنعت و ایفای نقش خود به عنوان مهندس را خواهند داشت .
دانشجو در این دوره با زمینه های مختلف مهندسی هوافضا مانند طراحی وسایل پرنده، سامانه های پیشرانش و انرژی، آیرودینامیک وسایل پرنده، سازه¬های هوافضایی، مکانیک پرواز و کنترل، سامانه های فضایی و ماهواره آشنا می شود.
در انتها دانش آموخته می تواند به عنوان مهندسی با قابلیت های عمومی هم درصنایع هوافضا و هم درصنایعی همچون خودرو، انرژی های تجدیدپذیر و نفت وگاز مشغول به کار شود.چارت کلی دروس کارشناسی
 
برنامه دانشکده مهندسی هوافضا      نوع B    
دروس عمومی ۲۰ واحد دروس پایه، اصلی و تخصصی ۱۰۲ واحد دروس اختیاری بصورت بستههای اصلی(حداقل ۱۲ واحدی) + ۶ واحد فرعی
دروس پایه  ۲۲ واحد دروس اصلی ۵۳  واحد دروس تخصصی ۲۷  واحد بسته آئروپیشرانش بسته طراحی وسایل هوافضایی بسته هدایت، کنترل و ناوبری سیستمهای هوافضایی
 
بسته هوانوردی بسته مهندسی  برای دانشکده های دیگر


دروس پایه و اصلی
 
لیست دروس پایه
ردیف Mعنوان درس تعداد واحد
۱ ریاضی عمومی(۱) ۳
۲ فیزیک ۱ ۳
۳ ریاضی عمومی (۲) ۳
۴ فیزیک ۲ ۳
۵ الگوریتم­ها و برنامه نویسی کامپیوتر ۳
۶ معادلات دیفرانسیل ۳
۷ آزمایشگاه فیزیک ۱ ۱
۸ محاسبات عددی ۲
۹ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱
جمع ۲۲
لیست دروس اصلی
ردیف عنوان درس
۱ استاتیک ۳
۲ مبانی مهندسی برق و الکترونیک ۳
۳ دینامیک ۱ ۳
۴ مقاومت مصالح ۳
۵ ریاضیات مهندسی ۳
۶ آزمایشگاه مبانی مهندسی برق و الکترونیک ۱
۷ مقدمه ای بر مهندسی هوافضا ۲
۸ مکانیک سیالات ۳
۹ ترمودینامیک ۱ ۳
۱۰ آزمایشگاه مقاومت مصالح ۱
۱۱ آزمایشگاه مکانیک سیالات ۱
۱۲ ترمودینامیک ۲ ۳
۱۳ ارتعاشات مکانیکی ۳
۱۴ علم مواد ۳
۱۵ کنترل اتوماتیک ۳
۱۶ انتقال حرارت ۳
۱۷ آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت ۱
۱۸ نقشه کشی صنعتی ۱ ۲
۱۹ تحلیل سازه های هوایی ۳
۲۰ دینامیک ۲ ۲
۲۱ کارگاه ورقکاری و جوشکاری در صنایع هوایی (عمومی) ۱
۲۲ روش تحقیق و گزارش نویسی ۲
۲۳ کارآموزی ۱
جمع ۵۳


دروس تخصصی
 
لیست دروس تخصصی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آئرودینامیک ۱ ۳
۲ آئرودینامیک ۲ ۳
۳ طراحی هواپیما ۱ ۳
۴ آزمایشگاه آیرودینامیک ۱ ۱
۵ مکانیک پرواز ۱ ۳
۶ مکانیک پرواز ۲ ۳
۷ اصول جلوبرنده ها ۳
۸ آزمایشگاه آیرودینامیک ۲ ۱
۹ کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری در هواپیما ۱
۱۰ کارگاه موتور(۱) ۱
۱۱ کارگاه بدنه و سیستم های هواپیما ۱
۱۲ کارگاه اویونیک ۱
۱۳ پروژه تخصصی ۳
جمع ۲۷


دروس اختیاری بسته گرایش آیرودینامیک
 
لیست دروس بسته آئرودینامیک و پیشرانش
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مقدمه ای بر مکانیک سیالات عددی ۳
۲ روشهای تجربی در آیرودینامیک ۳
۳ طراحی آیرودینامیکی وسایل پرنده* ۳
۴ آیرودینامیک هلیکوپتر ۳
۶ توربوماشینها ۳
۷ اصول راکتها ۳
۸ سوخت و احتراق ۳
۹ استانداردهای هوافضا* ۳
۱۰ اصول طراحی توربین های گازی* ۳
۱۱ پیشرانش فضایی* ۳


دروس اختیاری بسته طراحی وسایل هوافضایی
 
لیست دروس بسته طراحی وسایل هوافضایی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ طراحی هواپیما ۲ ۳
۲ طراحی سازه های هوایی ۳
۳ طراحی اجزاء ۱ ۳
۴ اصول طراحی سازه فضاپیما و ماهواره ۳
۵ طراحی مقدماتی پرتابه* ۳
۶ اصول طراحی بالگرد* ۳
۷ استانداردهای هوافضا* ۳
۸ روشهای اجزاء محدود* ۳
۹ مواد مرکب* ۳
۱۰ طراحی به کمک کامپیوتر* ۳
۱۱ اصول طراحی توربین های گازی* ۳
۱۲ طراحی آیرودینامیکی وسایل پرنده* ۳


دروس اختیاری بسته هدایت، کنترل و ناوبری سیستم‌های هوافضایی
 
لیست دروس بسته هدایت، کنترل و ناوبری سیستمهای هوافضایی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مکانیک مدارهای فضایی ۳
۲ اویونیک* ۳
۳ آزمایش پرواز ۳
۴ اصول شبیه سازی پرواز* ۳
۵ طراحی سیستم های هوشمند* ۳
۶ مکاترونیک* ۳
۷ طراحی ، کنترل و کاربرد سیستم های ماهواره ای ۳
۸ استانداردهای هوافضا* ۳
۹ اصول راکت ها ۳
۱۰ سیستم های اتوماتیک در فضا ۳
۱۱ پیشرانش فضایی* ۳


دروس اختیاری بسته هوانوردی
 
لیست دروس بسته هوانوردی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ ساختمان هواپیما* ۳
۲ اویونیک* ۳
۳ آزمایش پرواز ۳
۴ اصول شبیه سازی پرواز* ۳
۵ سیستم مدیریت ایمنی* ۳
۶ مدیریت تعمیر و نگهداری* ۳
۷ صلاحیت پروازی و استانداردهای هوانوردی* ۳
۸و۹ حداکثر دو درس از بسته مهندسی  ۱ دانشکده صنایع شامل (اقتصاد مهندسی، اصول مدیریت و تئوری سازمان، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، مدیریت و کنترل پروژه ۳+۳دروس اختیاری بسته سامانه‌های انرژی (مشترک با دانشکده‌های دیگر)
 
لیست دروس بسته مشترک با دانشکده های دیگر
بسته سامانه های انرژی
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ توربوماشینها ۳
۲ انرژی های نو* ۳
۳ بهینه سازی مصرف انرژی* ۳
۴ استحصال و تبدیل انرژی* ۳
۵ سوخت و احتراق ۳


لیست دروس اختیاری عمومی
 
لیست دروس اختیاری (عمومی)
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مقاومت مصالح ۲ ۳
۲ تئوری تنش حرارتی ۳
۳ پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات ۳
۴ آیروالاستیسیته ۳
۵ طراحی اجزاء۲  ۳
۶ آمار و احتمالات ۳
۸ نقشه کشی صنعتی ۲ ۲
۹ مقدمه ای بر تئوری جنبشی گازها* ۳
۱۰ کارآفرینی و طراحی کسب و کار ۳
۱۱ تئوری آئرودینامیک ملخ ۳
۱۲ جریان لزج ۳
۱۳ موتورهای احتراق داخلی ۳
۱۴ آئرودینامیک ۳ ۳


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.2348.2300.fa.html
برگشت به اصل مطلب