دانشکده مهندسی هوافضا- آزمایشگاه دینامیک سیالات عددی
آزمایشگاه دینامیک سیالات عددی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 

سرپرست :دکتر علیرضا جهانگیریان  

معرفی
آزمایشگاه دینامیک سیالات عددی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت انجام محاسبات عددی را فراهم می نماید. سامان دهی کدهای محاسباتی موجود در دانشکده و تهیه شناسنامه و راهنما برای هر یک،‌ همچنین توسعه و بهبود این کدهای محاسباتی و کاربردی نمودن آنها از فعالیت های این مرکز می باشد. در حال حاضر راه اندازی سیستم پردازش موازی (cluster computing)‌ از اقدامات اصلی این مرکز می باشد.

آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.2225.2062.fa.html
برگشت به اصل مطلب