دانشکده مهندسی هوافضا- آزمایشگاه سخت افزار در حلقه
آزمایشگاه سخت افزار در حلقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 

 
سرپرست :دکترسیدمجیداسماعیلی فر
 تلفن: ۶۴۵۴۳۲۴۶


معرفی
آزمایشگاه سخت افزار در حلقه به سرپرستی دکتر اسماعیلی فر آزمایشگاهی چندجانبه و فعال در حوزه های پهپاد و ماهواره هست.
در این آزمایشگاه موضوعاتی از قبیل هدایت و کنترل اجسام پرنده، شبیه سازی دینامیکی، تعیین و کنترل وضعیت ماهواره، تلفیق نابری اینرسی و تصویری، تعیین وضعیت ماهواره با استفاده از تصاویر گرفته شده توسط ماهواره، طراحی و ساخت بسترهای سخت افزار در حلقه،کار بر روی اتوپایلوت های پروازی و...انجام گرفته و میگیرد.
 
زمینه های تحقیقاتی
از محصولات تولید شده در آزمایشگاه و همچنین امکانات آن میتوان به توسعه انواع کدهای مرتبط با ناوبری، هدایت و کنترل، هلی کوپترهای بدون سرنشین پروان ۱ و ۲، میز سه درجه آزادی جهت تست سخت افزار در حلقه، دو هواپیما (بنزینی، و الکتریکی) به همراه اتوپایلوت جهت تست الگوریتم های هدایتی و کنترلی، بردهای آموزشی میکرو، بردهای رابط سیمولینک و سخت افزار، پاندول معکوس جهت توسعه الگوریتم های کنترلی و... اشاره کرد.
 
پروژه ها و فعالیت ها
پروژه های جاری در آزمایشگاه مرتبط با حوزه توسعه الگوریتم های هدایت و کنترل و تست بر روی هواپیما های موجود در آزمایشگاه می باشد.
آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا  
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.2224.2061.fa.html
برگشت به اصل مطلب