دانشکده مهندسی هوافضا- گرایش فضایی
گرایش فضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/7 | 
 
دروس تخصصی اصلی گرایش فضایی و تعداد واحدها
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ مکانیک مدار پیشرفته ۳
۲ روش­های بهینه­ سازی ۳
۳ طراحی سیستمی فضاپیما ۳
۴ مدلسازی سیستم­های دینامیکی در هوافضا ۳
۵ طراحی سیستمی حامل فضایی ۳
۶ دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما ۳
۷ دینامیک پرواز و کنترل حامل فضایی ۳
۸ محیط عملکردی فضاپیما ۳دروس تخصصی انتخابی گرایش فضایی
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ بالستیک خارجی ۳
۲ طراحی ابزارها و سیستم­های ژیروسکوپی ۳
۳ مواد سازه­های فضایی ۳
۴ پیشرانه­های فضایی ۳
۵ کاربرد اطلاعات دورسنجی ۳
۶ دینامیک گاز پیشرفته ۳
۷ طراحی موتور موشک های سوخت جامد ۳
۸ طراحی موتور موشک های سوخت مایع ۳
۹ محاسبات عددی پیشرفته ۳
۱۰ هدایت و کنترل فضاپیما ۳
۱۱ کنترل غیرخطی ۳
۱۲ مبانی قابلیت اطمینان ۳
۱۳ ارتعاشات سازه­های فضایی ۳
۱۴ سیستم­های پشتیبان حیات در فضا ۳
۱۵ کنترل حرارتی ماهواره ۳
۱۶ مدیریت تکنولوژی هوافضا ۳
۱۷ آمار و احتمالات مهندسی ۳
۱۸ طراحی سیستمی فضاپیما ۱ ۳
۱۹ طراحی سیستمی فضاپیما ۲ ۳
۲۰ طراحی سیستمی حامل­های فضایی ۱ ۳
۲۱ طراحی سیستمی حامل­های فضایی ۲ ۳
۲۲ محیط عملکردی فضاپیماها ۳
۲۳ مبانی طراحی سیستمی ۳
۲۴ مهندسی سیستم­های فضایی ۳
۲۵ شناسایی مدار و وضعیت ۳
۲۶ طراحی ماموریت­های فضایی ۳
۲۷ شبیه­سازی پرواز ۳
۲۸ کنترل پبشرفته ۳
۲۹ کنترل بهینه ۱ ۳
۳۰ کنترل بهینه ۲ ۳
۳۱ هدایت و ناوبری ۱ ۳
۳۲ هدایت و ناوبری ۲ ۳
۳۳ دینامیک پرواز موشک ۳
۳۴ کنترل دیجیتال ۳
۳۵ کنترل تطبیقی ۳
۳۶ کنترل چند متغیره ۳
۳۷ کنترل فازی ۳
۳۸ شبکه­های عصبی ۳
۳۹ طراحی سیستم­های کنترلی ۳
۴۰ الگوریتم­های مدرن در بهینه­سازی ۳
۴۱ اصول کیهان­شناسی مشاهداتی ۳
۴۲ اصول سنجش از راه دور ۳
۴۳ دینامیک مدار پیشرفته ۳
۴۴ طراحی و تحلیل ماموریت بین سیاره­ای ۳
۴۵ دینامیک آشوب ۳
۴۶ روش­های تکاملی در بهینه­سازی ۳
۴۷ طراحی بهینه چند موضوعی فضاپیماها ۳
۴۸ مدلسازی سیستم­های دینامیکی ۳
۴۹ سیستم­های غیرخطی ۳
۵۰ سیستم­های مخابرات فضایی و ایستگاه­های زمینی ۳
۵۱ تکنولوژی ساخت صنایع فضایی ۳
۵۲ قابلیت اطمینان و تست در صنایع فضایی ۳
۵۳ زیست­شناسی فضایی ۳
۵۴ آیرودینامیک سامانه­های فضایی ۳
۵۵ شبیه­سازی سامانه­های فضایی ۳
۵۶ اصول بارگذاری و طراحی سازه حامل­های فضایی ۳
۵۷ طراحی سیستمی بلوک انتقال مداری ۳
۵۸ طراحی سازه­های فضایی ۳
۵۹ طراحی آزمایش­های سیستم­های فضایی ۳
۶۰ هدایت و ناوبری فضائی ۳
۶۱ ریاضیات پیشرفته ۲ ۳
۶۲ کنترل پیش­بین ۳
۶۳ کنترل مقاوم ۳
۶۴ شناسایی سیستم ۳
۶۵ مباحث منتخب در مهندسی فضایی ۳
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.1876.2307.fa.html
برگشت به اصل مطلب