دانشکده مهندسی هوافضا- گرایش سازه وموادپیشرفته
گرایش سازه وموادپیشرفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
فعالیت های صورت گرفته درگروه به شرح ذیل می باشد:
-تست مودال سیستم­های دینامیکی

-طراحی و تست بالانس سیستم­های دوار
-تست ارتعاشات اتفاقی در محدوده فرکانس بیشتر از ۲۰۰۰ هرتز
-تعیین عمر خستگی و خزشی سازه­ها
-استخراج خواص مکانیکی و خستگی مواد
-تست، مدلسازی و تحلیل خرابی سازه­های کامپوزیتی
-استخراج و تعیین بارگذاری سازه­های هوافضایی
-طراحی و تحلیل سازه­های هوافضایی  

 
دروس تخصصی اصلی گرایش سازه و تعداد واحدها
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ دینامیک سازه ۳
۲ تحلیل پیشرفته سازه­ های هوافضایی ۳
۳ روش اجزاء محدود ۱ ۳
۴ مکانیک مواد مرکب ۳
۵ طراحی پیشرفته سازه­ های هوافضایی ۳
۶ آیروالاستیسیته ۳
۷ مکانیک محیط­های پیوسته ۱ ۳


دروس تخصصی انتخابی گرایش سازه
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ خستگی و شکست و خزش ۳
۲ طراحی پیشرفته وسایل نقلیه هوافضایی ۳
۳ پایداری سازه ­های هوایی ۳
۴ ارتعاشات اتفاقی ۳
۵ ارتعاشات پیشرفته (سیستم­های ممتد) ۳
۶ تحلیل تجربی تنش ۳
۷ دینامیک پیشرفته ۳
۸ ارتعاشات پیشرفته ۳
۹ تئوری صفحه ­ها و پوسته ­ها ۳
۱۰ محاسبات عددی پیشرفته۱ ۳
۱۱ مکانیک آسیب در سازه­ های کامپوزیتی ۳
۱۲ مکانیک ضربه در مواد مرکب ۳
۱۳ مدیریت تکنولوژی هوافضا ۳
۱۴ ارتعاشات غیرخطی ۳
۱۵ آیروآکوستیک ۳
۱۶ تئوری الاستیسیته ۱ ۳
۱۷ مکانیک شکست ۱ ۳
۱۸ روش­های انرژی ۳
۱۹ روش­های بهینه­ سازی ۳
۲۰ مباحث منتخب در سازه­ های هوافضائی ۳
۲۱ نظریه اختلالات ۳
۲۲ روش اجزاء محدود ۲ ۳
۲۳ روش اجزاء مرزی ۳
۲۴ مواد مرکب پیشرفته ۳
۲۵ متالوژی در تولید ۳
۲۶ طراحی اجزاء پیشرفته ۳
۲۷ دینامیک عددی پیشرفته ۳
۲۸ بهینه ­سازی پیشرفته ۳
۲۹ مواد و روش­های ساخت پیشرفته ۳
۳۰ ویسکو الاستیسیته ۳
۳۱ طراحی قید و بند ۳
۳۲ روش اجزاء محدود تعمیم یافته ۳
۳۳ مبانی قابلیت اطمینان ۳
۳۴ ریاضیات پیشرفته ۲ ۳
۳۵ تئوری پلاستیسیته ۳
۳۶ ترموالاستیسیته ۳
۳۷ آنالیز و تست مودال ۳
۳۸ مباحث منتخب در سازه های هوافضایی ۳

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.1875.2260.fa.html
برگشت به اصل مطلب