دانشکده مهندسی هوافضا- گروه ها وبرنامه های درسی
گرایش اویونیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/28 | 
            
دروس تخصصی اصلی گرایش اویونیک
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ ریاضیات پیشرفته ۳
۲ صلاحیت پروازی ۳
۳ ناوبری ۱: سیستم های ناوبری اینرسی و ماهواره ای ۳
۴ سیستم ها و سنسورهای اویونیک ۳
۵ یکپارچه سازی سیستم اویونیکی ۳


دروس تخصصی انتخابی گرایش اویونیک
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ رادار ۳
۲ رادار هواپایه ۳
۳ سیستم های رادیویی ۳
۴ سیستم های الکتریکی هواپیما ۳
۵ سازگاری الکترومغناطیسی ۳
۶ طراحی و پیکر بندی کابین هواپیما ۳
۷ مهندسی نرم افزارهای هوافضائی ۳
۸ سیستم های کنترل دیجیتال ۳
۹ مکانیک پرواز پیشرفته ۳
۱۰ کنترل ترافیک هوائی ۳
۱۱ ناوبری ۲: سیستم های یکپارچه ناوبری ۳
۱۲ سیستم های کنترل دیجیتال ۳
۱۳ شبکه سازی داده ها اویونیک، یکپارچه سازی سخت افزار و تست ۳
۱۴ مهندسی نرم افزارهای هوافضائی ۳
۱۵ طراحی و پیکربندی کابین خلبان ۳
۱۶ مدل سازی سیستم های دینامیکی هوافضا ۳
۱۷ مدل سازی سیستم های اویونیکی ۳
۱۸ شبیه سازی پرواز ۳
۱۹ طراحی اویونیک مقاوم به خطا ۳
۲۰ ابزار دقیق پیشرفته ۳ 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1229.2575.fa
برگشت به اصل مطلب