دانشکده مهندسی هوافضا- گروه ها وبرنامه های درسی
گرایش فناوری ماهواره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 
فعالیت های صورت گرفته درگروه به شرح ذیل می باشد
-طراحی ماهواره مخابراتی
-طراحی ماهواره سنجش از دور
-طراحی ماهواره سار
-طراحی ماهواره هواشناسی
-طراحی منظومه مخابراتی
-طراحی منظومه ناوبری
-طراحی سیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره
-طراحی قانون هدایت خودگردان برای عملیات اتصال به یک هدف فضایی درحال چرخش
-کنترل بهینه وضعیت و موقعیت ماهواره توسط تراسترهای دوحالته
-تعیین وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)
-طراحی  مسیربین سیاره ایبرای قرار دادن کاوشگر درمدار قمر چهارم زحل دایونی به روش کمک گرانشی چند گانه  
 

دروس تخصصی اصلی گرایش فناوری ماهواره

ردیف عنوان درس تعداد واحد
1 ریاضیات پیشرفته 3
2 مکانیک مدار فضائی پیشرفته 3
3 طراحی سیستمی ماهواره 3
4 مخابرات ماهواره ای 3
5 توان الکتریکی ماهواره 3دروس تخصصی انتخابی گرایش فناوری ماهواره
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ استانداردها و پروتکل ماهواره ۳
۲ مونتاژ یکپارچه سازی و آزمون ماهواره ۳
۳ نظام تضمین محصول و اعتمادپذیری ۳
۴ محیط عملکرد فضا پیما ۳
۵ سنجش از دور ۳
۶ فتوگرامتری فضائی ۳
۷ کاربردهای سنجش از دور در زمین شناسی و پوشش گیاهی ۳
۸ اپتیک ۳
۹ پردازش سیگنال­های تصویری ۳
۱۰ تصویربرداری رقمی ۳
۱۱ طراحی سیستم های سلولی خورشیدی ۳
۱۲ طراحی سیستم های برق خورشیدی ۳
۱۳ سیستم های ذخیره کننده انرژی ۳
۱۴ الکترونیک قدرت ۱ ۳
۱۵ طراحی مبدل های الکترونیک قدرت ۳
۱۶ روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت ۳
۱۷ طراحی و کنترل پیل سوختی ۳
۱۸ طراحی و تحلیل سیستم مدیریت فرمان و داده ۳
۱۹ معماری کامپیوتر پیشرفته ۳
۲۰ مباحث پیشرفته در سیستم های نهفته ۳
۲۱ طراحی سیستم های بی درنگ نهفته ۳
۲۲ طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکال ۳
۲۳ آزمون و طراحی آزمون پذیر ۳
۲۴ تصدیق صحت سخت افزار ۳
۲۵ مهندسی نرم افزار پیشرفته ۳
۲۶ طراحی ایستگاه زمینی و مرکز کنترل ماهواره ۳
۲۷ طراحی و تحلیل آنتن های ایستگاه زمینی و ماهواره
 
۳
۲۸ آنتن پیشرفته ۳
۲۹ پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته ۳
۳۰ سیستم ها مخابرات بی سیم ۳
۳۱ تئوری اطلاعات ۳
۳۲ سازگاری الکترومغناطیسی ۳
۳۳ الکترونیک نوری پیشرفته ۳
۳۴ لیزر ۳
۳۵ رمزنگاری ۳
۳۶ مدل سازی سیستم های دینامیکی هوافضائی ۳
۳۷ کنترل تطبیقی ۳
۳۸ کنترل چند متغیره ۳
۳۹ کنترل بهینه ۳
۴۰ هدایت و ناوبری ۱ ۳
۴۱ هدایت و ناوبری فضائی ۳
۴۲ طراحی و تحلیل سیستم های تعیین و کنترل ماهواره ۳
۴۳ ابراز دقیق پیشرفته ۳
۴۴ سیستم های عیب یاب و کنترل تحمل پذیر خطا ۳
۴۵ طراحی و تحلیل سازه ماهواره ۳
۴۶ اجزاء محدود ۳
۴۷ ارتعاش اتفاقی ۳
۴۸ آنالیز و تست مودال ۳
۴۹ طراحی مکانیزم و سیستم رها سازی ۳
۵۰ مکانیک سیالات محاسباتی ۱ ۳
۵۱ طراحی و تحلیل انتقال حرارت ماهواره ۳
۵۲ تشعشع ۳
۵۳ طراحی زیر سیستم پیشرانه ماهواره ۳
۵۴ سوخت و احتراق ۱ ۳
۵۵ سوخت و احتراق ۲ ۳
۵۶ آئروترمودینامیک موشک ۳

 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1229.2288.fa
برگشت به اصل مطلب