دانشکده مهندسی هوافضا- اخبار
کسب مقام اول و سوم مسابقات کن ست را به خانواده دانشکده مهندسی هوافضا تبریک می گوییم.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/8 | 
                     http://www.ari.ac.ir/index.php/fa/news-and-events-fa/۱۳۸۰-۹۹-۱۱-۰۷-۱       
 


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=3.1011.6817.fa
برگشت به اصل مطلب