دانشکده مهندسی هوافضا- آزمایشگاه های تحقیقاتی
آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک پرواز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
آزمایشگاه دینامیک پرواز در سال ۱۳۷۵ تأسیس شد. در ابتدا اقدامات گسترده ای برای تجهیز آزمایشگاه عمدتاً از طریق پروژه های دانشجوئی صورت گرفت که منجر به ساخت چندین دستگاه از جمله سیستم کالیبراسیون ارتفاع سنج و سرعت سنج، دستگاه اندازه گیری وزن و بالانس و دستگاه ثبت داده های پروازی شد. در ادامه با بهره گیری از این تجهیزات چندین آزمایش پرواز در راستای فعالیت های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان  با کایت موتوری، هواپیمای سبک ملخی و هواپیمای توربوپراپ مسافربری انجام شد که نتایج آنها بصورت پایان نامه و مقاله منتشر گردیده است.

 معرفی

این آزمایشگاه بر اساس نیاز های گرایش مکانیک پرواز برای آنالیز و تست وسایل نقلیه هوافضای تشکیل شده است و هدف ارائه خدمات تحقیقاتی به دانشجویان و صنایع می باشد.
 

امکانات آزمایشگاه
 ۱- سیستم کالیبراسیون ارتفاع سنج و سرعت‌سنج
۲- دستگاه اندازه‌گیری وزن و بالانس
 ۳-دستگاه ثبت داده‌های پروازی
 ۴-شبیه‌ساز عملکرد چندوظیفه‌ای ناسا (MATB-II)
 ۵-منبع تغذیه و اسیلوسکوپ
 ۶-رایانه شبیه‌ساز
 

پروژه‌ها و فعالیت‌ها
 ۱-مدلسازی تعامل میان انسان و ماشین در سیستم‌های پیچیده
 ۲-تقسیم وظایف تطبیقی بین انسان و ماشین
 ۳-ارزیابی بارکاری انسان در شرایط مختلف عملیاتی
 ۴-بررسی وضعیت عملکردی اپراتور در حالت عملکرد چندوظیفه‌ای
۵- اجرای آزمایش پرواز بر روی هواپیمای سنسا ۱۷۰
۶- اجرای آزمایش پرواز بر روی هواپیمای سبک پرنده آبی
۷- اجرای آزمایش پرواز بر روی هواپیمای فوق سبک تکنوم
 ۸-اجرای آزمایش پرواز بر روی ژایروکاپتر
۹- مشارکت در آزمایشهای کاوش حامل میمون
۱۰- مشارکت در پروژه سیمولاتور هواپیماهای آموزشی PC-۷
 ۱۱-مشارکت در پروژه سیمولاتور هواپیمای مسافربری F-۲۷
۱۲- مشارکت در پروژه سیمولاتور ثابت هواپیمای مسافربری ایران ۱۴۰
 

زمینه‌های تحقیقاتی
 ۱-دینامیک پرواز و کنترل
 ۲-تست پرواز
۳- شبیه‌سازی پرواز
۴-تعامل انسان‑ ماشین
 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی هوافضا:
http://aut.ac.ir/find-3.1001.1002.fa.html
برگشت به اصل مطلب