بایگانی بخش آزمایشگاه های تحقیقاتی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 14 | تعداد کل بازدید های مطالب: 28,758 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت

دکترحمیدرضا اویسی   

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق

سرپرست :دکترصادق تابع جماعت  

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی سخت افزار در حلقه

دکترسیدمجید اسماعیلی فر

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک پرواز

سرپرست: دکترکامران رئیسی چرمکانی    تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۷  آدرس : دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف  

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات عددی

سرپرست :دکتر علیرضا جهانگیریان    تلفن: آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا  

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست

سرپرست: دکترحسین حسینی تودشکی  مسئول آزمایشگاه : فریبرزشیبانیان  تلفن :۰۹۱۷۴۰۵۲۵۵۷ ، ۶۴۵۴۳۲۴۹ آدرس : دانشکده هوافضا، طبقه همکف  

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و سیستم های دینامیکی

سرپرست: دکترعلی صالح زاده نوبری  تلفن: ۶۴۵۴-۳۲۷۹  آدرس : دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک تجربی

سرپرست: دکترمحمود مانی مسئول آزمایشگاه: مهندس مصطفی کاظمی تلفن: ۶۴۵۴۵۶۴۱ آدرس پست الکترونیکی: kazemi.mostafaut.ac.ir آدرس:دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف    

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه ریزپرنده و سیستم‌های کنترل

سرپرست: دکترابوالقاسم نقاش  تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۷ آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا     

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی پدیده های آیرودینامیکی

سرپرست: دکترکامیار منصور تلفن: آدرس :دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف    

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه توربولانس و جریان دوفازی

سرپرست آزمایشگاه : دکتر مهران تاج فر   دانشجویان دکترا: احسان عسگری e‏.asgariaut.ac.ir جواد کمری d‏javadkamariaut.ac.ir سامان نجفیarsam_najafiaut.acir امین جابریajaberiaut.ac.ir نیلوفرحسینی n‏iloofarhosseiniaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۷ آدرس : دانشکده مهندسی هوافضا، طبقه همکف           

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه تحقیقاتی واقعیت مجازی

سرپرست: دکترمهدی سبزه پرور مسئول آزمایشگاه :مهندس سرورسادات حسینی تلفن: آدرس:دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف