بایگانی بخش گروه ها وبرنامه های درسی

img_yw_news
شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ -

گرایش اویونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ -

گرایش فناوری ماهواره

img_yw_news
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ -

گرایش فضایی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ -

گرایش سازه وموادپیشرفته

img_yw_news
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ -

گرایش آیرودینامیک