بایگانی بخش آزمایشگاه های آموزشی

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه اموزشی آئرودینامیک II

سرپرست: مسعودبرومند تلفن: آدرس:دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف