آزمایشگاه تشخیصی و تصویربرداری اپتیکی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/4 |  دفعات مشاهده: 474 بار
آزمایشگاه تشخیصی و تصویربرداری اپتیکی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/4 |  دفعات مشاهده: 474 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق
سرپرست :دکترصادق تابع جماعت
 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2236 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
دکترحمیدرضا اویسی 
 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2158 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی سخت افزار در حلقه
دکترسیدمجید اسماعیلی فر
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2071 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات عددی
سرپرست :دکتر علیرضا جهانگیریان  
 تلفن:
آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا


 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2177 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست
سرپرست: دکترحسین حسینی تودشکی 
مسئول آزمایشگاه : فریبرزشیبانیان
 تلفن :۰۹۱۷۴۰۵۲۵۵۷ ، ۶۴۵۴۳۲۴۹
آدرس : دانشکده هوافضا، طبقه همکف

 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2521 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک پرواز
سرپرست: دکترکامران رئیسی چرمکانی 
  تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۷
 آدرس : دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف


 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2054 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی واقعیت مجازی
سرپرست: دکترمهدی سبزه پرور
مسئول آزمایشگاه :مهندس سرورسادات حسینی
تلفن:
آدرس:دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف

 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2068 بار
 آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات و سیستم های دینامیکی
سرپرست: دکترعلی صالح زاده نوبری
 تلفن: ۶۴۵۴-۳۲۷۹
 آدرس : دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2119 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی آیرودینامیک تجربی
سرپرست: دکترمحمود مانی
مسئول آزمایشگاه: مهندس مصطفی کاظمی
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۴۱
آدرس پست الکترونیکی: kazemi.mostafaut.ac.ir
آدرس:دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف
 
 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 3420 بار
آزمایشگاه ریزپرنده و سیستم‌های کنترل
سرپرست: دکترابوالقاسم نقاش
 تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۷
آدرس : طبقه همکف دانشکده مهندسی هوافضا   
 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2731 بار
آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی پدیده های آیرودینامیکی
سرپرست: دکترکامیار منصور
تلفن:
آدرس :دانشکده مهندسی هوافضا،طبقه همکف
 

 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 1986 بار
آزمایشگاه توربولانس و جریان دوفازی
سرپرست آزمایشگاه : دکتر مهران تاج فر
  دانشجویان دکترا:
احسان عسگری e‏.asgariaut.ac.ir
جواد کمری d‏javadkamariaut.ac.ir
سامان نجفیarsam_najafiaut.acir
امین جابریajaberiaut.ac.ir
نیلوفرحسینی n‏iloofarhosseiniaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۷
آدرس : دانشکده مهندسی هوافضا، طبقه همکف       

 
 
 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 |  دفعات مشاهده: 2255 بار