فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
پارمیدا جلیلیان
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
27
پرهام واشقانی فراهانی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402
28
تینا نوروززاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
29
حانیه محمدیه
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402
30
حسن ثاقب تقی پور
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1402
31
حسن عباسی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1402
32
حنانه نعمتی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
33
رهام راه نورد
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
34
ریحانه شعری مقدم
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
35
ریحانه مولائی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
36
زهرا عزیزی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1402
37
زهرا قربانی هشلی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
دکتری
1402
38
زینب نورائی فرد
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
39
سبحان عربپورداهوئی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
40
سحر مستمند
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
دکتری
1402
41
سروش احمدخواه
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1402
42
سیدامیرعلی سیدصالحی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
43
سیدحسام الدین زمانی علوی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1402
44
سیدعلی بکائی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
45
سیدعلی زرگرنتاج
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1402
46
سیدمرتضی علی فلاح
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1402
47
سیدمهدی کبیری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
48
شایان کاظم زاده
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1402
49
شمیسا مجیدی تبار
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
50
عباس زندی لک
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402