فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابوالفضل حمدی پور
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
2
ارتیمس محمدیان
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
3
ارمان پیمائی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
4
ارمین نیکجوممان
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1402
5
المیرا حسین پور
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
6
الهام سلگی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
دکتری
1402
7
امیر درمنکی فراهانی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402
8
امیرحسین احدی‌فرد
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1402
9
امیرحسین عباسیان
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
دکتری
1402
10
امیررضا صادقی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
11
امیرعلی دهقان
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
12
امیرعلی فولادی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
13
امیرعلی گلی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
14
امیرکیا جعفری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
15
امیرمحمد سلیمانی باصیری
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
16
امیرمحمد وحدتی
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1402
17
امیرمهدی اکبری گوشلوندانی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
18
اوا اسعدی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
19
ایلیا علی زاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
20
ایناز محمدپورمشکله
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
21
بردیا کتال
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
22
بهراد عدل
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
23
بهراد کریمی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
دکتری
1402
24
پارسا محمدی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
25
پارسا محمدی
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1402
اولین
قبلی
1
...