فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1048
طراحی تونل باد مافوق صوت پیوسته همراه با نرم افزار کامپیوتری
مسعود برومند
حمیدرضا طباطبایی
کارشناسی ارشد
1375/11/30
1049
طراحی موتورهای جت هواپیما نمونه-موتور JT۸D
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
علی خداخواه
کارشناسی ارشد
1375/11/30
1050
آنالیز پایدای لایه مرزی جریان عبوری بر روی بال و بدنه هواپیما
مهران تاج فر
مسعود قرمزی
کارشناسی ارشد
1375/11/29
1051
شبیه سازی سه بعدی جریان مافوق صوت دائم با معادلات اویلر به روش عددی پیشرفته در فضا
محمود مانی
جعفر الوان کاریان
کارشناسی ارشد
1375/11/27
1052
بررسی عوامل نیروهای خارجی غیر دائم روی بال محدود
کامیار منصور
مرتضی نیک رنجبر
کارشناسی ارشد
1375/11/15
1053
بارگذاری سکان افقی متحرک یک هواپیمای سبک با استفاده از آیین نامه های RAR۲۳ و JAR-VLA مقایسه آنها و تحلیل سازه سکان افقی متحرک
محمد همایون صدر
پیمان پاک شیر
کارشناسی ارشد
1375/11/10
1054
بارگذاری سکان افقی یک هواپیمای سبک با استفاده از آیین نامه های RAR۲۳ و JAR-VLA، مقایسه آنها و تحلیل سازه سکان افقی ثابت
مهدی سبزه پرور
آرش دانشفر
کارشناسی ارشد
1375/11/10
1055
حل جریان لزج ؛آرام (معادلات ناویر استوکس ) اطراف یک جسم متقارن محوری
سیدمحمدحسین کریمیان
محمدرضا عرب یارمحمدی
کارشناسی ارشد
1375/10/13
1056
شبیه سازی مرحله به مرحله ای جریانهای ناپایدار در یک کمپرسور محوری هوایی
مسعود برومند
سیدحمید باقری زاده
کارشناسی ارشد
1375/10/5
1057
طراحی وساخت لوله شوک
محمود مانی
سیدمهدی مروج جهرمی
کارشناسی ارشد
1375/9/27
1058
کاربرد روش مشخصه ها در جسم باتقارن محوری
محمود مانی
قادر قائمی
کارشناسی ارشد
1375/7/21
1059
بررسی توربین گازصنعتی درشرایط اقلیمی مختلف
محمود مانی
عبدالله محرابی
کارشناسی ارشد
1375/7/1
1060
بررسی اثر توریها بر خواص جریان مغشوش در تونلهای باد
مهران تاج فر
حمید محمدی قایق چی
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1061
بررسی کارائی پایداری و کنترل درطراحی هواپیما
مهدی سبزه پرور
سیدمسعود حسینی پور
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1062
حل جریان مافوق صوت حول دماغه های پخ
مسعود برومند
وحید مدنی
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1063
طراحی سازه ای یک هواپیمای بدون سرنشین
محمد همایون صدر
رضا معصومی
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1064
مدلسازی وحل معادلات ژیروهای موقعیتی - نرخی وشتاب سنج وتحلیل مدار کنترل وابسته
علی صالح زاده نوبری
علیرضا نقوی مقدم
کارشناسی ارشد
1375/6/30
1065
حل معادله پتانسیل حالت سه بعدی فرض اغتشاشات جزئی
محمود مانی
افشین خواجه فرد
کارشناسی ارشد
1375/6/20
1066
تحلیل جریان بروش اجزاءمحدود بروی ایرفویل
مسعود برومند
احمد پورابراهیمی
کارشناسی ارشد
1375/6/18
1067
حل معادلات اولر برای جریانهای داخلی توسط روش اجزاء محدود
مسعود برومند
رضا خاکی
کارشناسی ارشد
1375/6/18
1068
طراحی آئرودینامیکی هواپیمای بدون سرنشین
محمود مانی
حسن عیسوند
کارشناسی ارشد
1375/6/13
1069
تحلیل جریان درون پره های توربو ماشینها با استفاده از روش پیش بینی تصحیح
مسعود برومند
سیروس خیرآبادی
کارشناسی ارشد
1375/6/12
1070
بهینه سازی شیپوره همگرای ورودی درتونلهای باد سرعت پایین
وحید اصفهانیان
محمدرضا حیدری
کارشناسی ارشد
1374/11/25
1071
تخمین ضرایب آیرودینامیکی روتورهلیکوپتر
کامیار منصور
حمید فرخ فال
کارشناسی ارشد
1374/11/25
1072
حل عددی جریان درتوربوماشنها بااستفاده از روش Time marching
مسعود برومند
امیر رضایی خلفایی
کارشناسی ارشد
1374/10/30