فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1001
تحلیل و محاسبه عملکرد موتور پرتاب راکت
مسعود برومند
حجت شفیعی شریف آباد
کارشناسی ارشد
1379/3/30
1002
ناوبری و هدایت وسیله پرنده در فاز ترمینال تافرود
مهدی سبزه پرور
علی مهندسی
کارشناسی ارشد
1379/3/9
1003
اثر افت عملکرد کمپرسور برتخریب عملکرد توربین گا
ابوالقاسم مسگرپورطوسی
نوذر اکبری
کارشناسی ارشد
1378/12/23
1004
محاسبه تراست مورتورهای ملخی بااستفاده از داده
مهدی سبزه پرور
حمیدرضا بنادرخشان
کارشناسی ارشد
1378/12/23
1005
مدلسازی اثرات سیمهای فلزی درسوخت جامد برباسیتک
مسعود برومند
مهدی حسین پور
کارشناسی ارشد
1378/12/15
1006
قابلیت اعتماد سازه ای موتور سوخت مایع
علی صالح زاده نوبری
علیرضا افضل
کارشناسی ارشد
1378/12/3
1007
طراحی ساخت کنترلر عرضی برای یک هواپیمای جت
ابوالقاسم نقاش
ضیاءالله نیک آئین
کارشناسی ارشد
1378/11/23
1008
طراحی و بررسی خروج طراحی موتور بوشفت
مسعود برومند
حامد رفیعی
کارشناسی ارشد
1378/11/6
1009
بررسی خرابی قطعات تعمییرشده سازه هواپیما
حسین حسینی تودشکی
حسین شاهوردی
کارشناسی ارشد
1378/10/30
1010
روشهای آمار جهت پیش بینی شکست درسازه های هوایی
حسین حسینی تودشکی
محمدرضا مفخمی
کارشناسی ارشد
1378/10/30
1011
دینامیک پرواز و کنترل یک هلیکوپتر ترابری
ابوالقاسم نقاش
منصور شفیعی
کارشناسی ارشد
1378/10/3
1012
حل جریان تراکم ناپذیر سه بعدی بر روی شبکه بی سازما
سیدمحمدحسین کریمیان
حسن محمدخانی
کارشناسی ارشد
1378/8/17
1013
حل عددی فرم دوبعدی و متقارن محوری معادلات سهموی
سیدمحمدحسین کریمیان
حمید پرهیزکار
کارشناسی ارشد
1378/8/11
1014
تحلیل تاثیر رفتار آیروالاستیک موشک بالسیتک
علی صالح زاده نوبری
علیرضا غمخوار
کارشناسی ارشد
1378/8/10
1015
تخمین پارامترهای عرضی هواپیمابه روش حداکثر
مصباح سایه بانی
محمدرضا نوابی
کارشناسی ارشد
1378/7/10
1016
بررسی عددی تاثیر متقابل روتود و بدنه هلیکوپتر
کامیار منصور
مهران برازنده
کارشناسی ارشد
1378/7/7
1017
تحلیل تنش در موارد الاستوپلاستیک باروش المان محدود
محمد همایون صدر
محمدحسن کرمی
کارشناسی ارشد
1378/7/5
1018
آنالیز ناپایداری سرج در موتور جت
مسعود برومند
زهرا ایمانی فراهانی
کارشناسی ارشد
1378/6/30
1019
تعیین مشتقات پایداری هلیکوپتربا استفاده از روش تحلیل عددی
کامیار منصور
مجتبی صفدری
کارشناسی ارشد
1378/6/30
1020
طراحی کنترلر غیرخطی برای یک هواپیمای جنگنده
محسن بهرامی
افشین مویدی
کارشناسی ارشد
1378/6/30
1021
بررسی روشهای کاهش ارتعاشات وارده ازروتور به بدنه(هلیکوپتر)
علی صالح زاده نوبری
محمد زمانی
کارشناسی ارشد
1378/6/24
1022
کنترل راکت عمود پرواز با استفاده از روش وارون دینامیک
ابوالقاسم نقاش
حبیب قنبرپوراصل
کارشناسی ارشد
1378/6/15
1023
تحلیل کمانش صفحات کامپوزیت چند لایه به روش اجزاء محدود
محمد همایون صدر
مسعود کاظمی
کارشناسی ارشد
1378/4/21
1024
بهینه سازی مسیرموشکهای چندمرحله ای
ابوالقاسم نقاش
سید محسن سیداقاجان
کارشناسی ارشد
1378/2/11
1025
محاسبه شدت دبی ونسبت oxid fuel صفحه انژکتور موتور موشک سوخت مایع قبل از احتراق به دوصورت تئوری وآزمایشگاهی
محمود مانی
مجتبی دادخواه
کارشناسی ارشد
1378/1/1