فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
حسین عبداللهی زاده
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1401
2
امیرحسین اقامحمدی
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
3
امیرحسین عباسیان
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
4
امیررضا زیبافر
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1400
5
امیرمحمد تولیت
مهندسی هوا فضا
کارشناسی
1400
6
پارسا کیادلیری
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
7
پرنیان مقسومی سروندانی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
8
حسام جمالی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1400
9
حمیدرضا آقابابائی دهقی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
10
ساحل علاسوند
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
11
شهاب الدین مژده
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
12
محمد مصلی نژاد
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
13
محمدجواد تشرفی
مهندسی هوافضا-جلوبرندگی
کارشناسی ارشد
1400
14
محمدرضا فاتحی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
15
مریم سادات سبحانی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1400
16
مهدی منتظری سانیجی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
17
مهرزاد جلالی زاده
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1400
18
وحید هندی
مهندسی هوافضا-فناوری ماهواره
کارشناسی ارشد
1400
19
احسان انصاری
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1399
20
امیدرضا کاظمی
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
21
پریسا احمدی خطیر
مهندسی هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل
کارشناسی ارشد
1399
22
جواد شهبازی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1399
23
رامین داروئی
مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
کارشناسی ارشد
1399
24
سارا خداویردی زاده قزلجه
مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
کارشناسی ارشد
1399
25
سالار شکاری مهرابادی
مهندسی هوافضا-مهندسی فضایی
کارشناسی ارشد
1399
اولین
قبلی
1
...