فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
1426
شبیه سازی عددی جریان دوبعدی حول ایرفویل در رژیم‌های مختلف جریان با استفاده از معادلات ناویراستوکس لایه نازک به روش حجم محدود
وحید اصفهانیان,محمود مانی,مصطفی هادی دولابی
ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
بین‌المللی
1377/8/1
1427
شبیه سازی دو بعدی جریان درون مانی فولد پیکان
مسعود برومند,ابوالقاسم مسگرپورطوسی,علی شناسا
پنجمین کنفرانس دینامیک شاره ها
داخلی
1377/6/23
1428
نتایج تجربی روی بال دلتا شکل و سعی در تعیین محل انفجار گردابه
کامیار منصور
پنجمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
داخلی
1377/6/3
1429
Precision Approach With Curred Flight Path and Accurate Time of Arrive
ابوالقاسم نقاش
AIAA Guidance Navigation and Control Conferance
بین‌المللی
1377/5/19
1430
Unstructured Grid Flow Adaptation for High Re Number Transonic Flow Computations
علیرضا جهانگیریان
3rd International Mechanical Engineering Conference
بین‌المللی
1377/3/1
1431
بهینه سازی پوسته اکسل عقب پیکان و تعیین عیار استاندارد طراحی و پذیرش
مسعود برومند,ابوالقاسم مسگرپورطوسی,مرتضی شفیعی
ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
بین‌المللی
1377/2/15
1432
شبیه سازی دوبعدی و سه بعدی جریان برروی بدنه پیکان
مسعود برومند,ابوالقاسم مسگرپورطوسی,رضا خاکی,احمد پورابراهیمی
ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
بین‌المللی
1377/2/15
1433
Effects Of non-teady state creep on creep Behavior of Components
حسین حسینی تودشکی,خسرو ضرابی
سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس انجمن مهندسی مکانیک
بین‌المللی
1377/2/12
1434
a sufficient condition for two-dimensional elastic problems
حجت اله ادیبی,رضا معصومی
29th AIMC
داخلی
1377/1/1
1435
Influence of Material and geomet rical Parameters on the Thermal Strers Progect Of a double Lop goint
محمد همایون صدر
Mechanical Behavior of Adhesive joint
بین‌المللی
1377/1/1
1436
بهینه سازی اجسام دوبعدی جهت کاهش میزان تنش
محمد همایون صدر
دومین کنفرانس سراسری هوا و فضا
داخلی
1377/1/1
1437
تحلیل گازهای حقیقی ابر صوت دو بعدی در شبکه سازمانی با روش گسسته سازی تفاضل شار رو
محمدرضا شهبازی ,کریم مظاهری,سیدمحمدحسین کریمیان
پنجمین کنفرانس دینامیک شاره ها ، انجمن فیزیک ایران
داخلی
1377/1/1
1438
حل استاتیکی پوسته های دورانی با بارگذاری متقارن و نا متقارن
محمد همایون صدر
دومین کنفرانس سراسری هوا و فضا
داخلی
1377/1/1
1439
حل عددی معادلات دو بعدی و تقارن محوری اویلر بر روی شبکه سازمانی متحرک
سیدمحمدحسین کریمیان,علی آملی,کریم مظاهری
پنجمین کنفرانس دینامیک شاره ها ، انجمن فیزیک ایران
داخلی
1377/1/1
1440
حل معادلات جریان دو بعدی و یا متقارن محوری ماوراء صوت حول یک پرتابه ساده به روش مشخصه‌ها با در نظر گرفتن اثرات هوای داغ
غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی,سیدمحمدحسین کریمیان
ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
بین‌المللی
1377/1/1
1441
روش آپویند برای حل معادلات سهموی شده ناویر - استوکس
مسعود میرزایی,حسن خالقی ,سیدمحمدحسین کریمیان
پنجمین کنفرانس دینامیک شاره ها ‌‌‌‎‌‎‎،انجمن فیزیک ایران
داخلی
1377/1/1
1442
کمینه سازی انتقال مداری برای ماهوارههای با تراست کم
محسن بهرامی,سید محسن سیداقاجان
دومین کنفرانس مهندسی هوافضا
داخلی
1377/1/1
1443
محاسبه ضرائب آئرودینامیکی اجسام باریک با سطح مقطع غیردایروی در زوایایی حمله بزرگ
محمود مانی,وحید مدنی,افشین خواجه فرد
دومین کنفرانس سراسری هوا و فضا
داخلی
1377/1/1
1444
محاسبه ضرایب آیرودینامیکی فضاپیما در ارتفاعات بالا (جو رقیق)
پرویز جعفری قلعه جوقی,سیدمحمدحسین کریمیان
ششمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک
بین‌المللی
1377/1/1
1445
Ving Sevies extension for solving subsoni flow part sphene
کامیار منصور
In honor of Prof. Stanford University 1998
بین‌المللی
1376/10/11
1446
بررسی شبه سه بعدی جریان در مجاری بین پره یک توربوماشین به روش انحنای خط جریان
ابوالقاسم مسگرپورطوسی,مسعود برومند,آرش فرامرزی
هفتمین کنفرانس سراسری مهندسی هوافضاThe seventh Asian Conference of Fluid Mechanics
بین‌المللی
1376/9/17
1447
حل معادلات اویلر در جریانهای خارجی و داخلی به روش المان محدود
مسعود برومند,رضا خاکی,احمد پورابراهیمی
The seventh Asian Congress on Fluid Mechanics
بین‌المللی
1376/9/17
1448
راهبردهای کارکرد سنجش گاز نیروگاههای سیکل ترکیبی جهت افزایش تطابق عمر آنها با واحد بخار
حسین حسینی تودشکی
چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق ایران
بین‌المللی
1376/8/10
1449
Influence of thermal expansion coefficients on the stress profile in bonded joints
محمد همایون صدر
EUROMECH 358
بین‌المللی
1376/6/13
1450
an irnovative robust method for creep life assessment of components containing stress concentrations under primary plus secondary plus tertiary creep
خسرو ضرابی,حسین حسینی تودشکی
ASME/JSME Pressure Vessels and Piping Conference
بین‌المللی
1376/6/1