فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
1
ایمنی کار در بهره برداری از ظروف تحت فشار ویژه بازرسان کار و مئولین ایمنی
جیران نفردستگردی,ملیحه خواجه زاده
1400
ایران
تألیف
2
ایمنی کار در بهره برداری از ظروف تحت فشار ویژه کارگران و کارفرمایان
جیران نفردستگردی,ملیحه خواجه زاده
1400
ایران
تألیف
3
دستورالعمل فنی آزمایش ایمنی ادواری ظروف تحت فشار
جیران نفردستگردی,ملیحه خواجه زاده
1400
ایران
تألیف
4
Size-Dependent Continuum Mechanics Approaches; Chapter10: Finite Element Nonlocal Integral Elasticity Approach
میثم نقی نژاد,حمیدرضا اویسی,محسن تقی زاده,سید امیر مهدی قنادپور
1400
Germany
تألیف یک فصل کتاب
5
Vibration-Based Techniques for Damage Detection and Localization in Engineering Structures
علی صالح زاده نوبری,M. H. Aliabadi
1397
Singapore
تصنیف
6
A practice towards large-eddy simulation of incompressible turbulent flows
محمد سعیدی
1396
ایران
تألیف
7
Advances in flight control systems -Chapter 13 comparison of flight control system design methods in landing 261
سید حسین ساداتی,مهدی سبزه پرور,محمدباقر منهاج
1390
Croatia (Hrvatska)
تألیف یک فصل کتاب
8
اکسیژن و سامانه های آن در صنعت هوائی
کامران رئیسی چرمکانی,هویار غفاری
1388
ایران
تألیف
9
آلبوم حرکت سیال
کامیار منصور
1388
ایران
ترجمه
10
Progress in Scale Modeling
صادق تابع جماعت,تاکاشی نیوکا
1387
United States
تألیف یک فصل کتاب
11
کنترل خودکار موشک و هواپیما (ویرایش دوم)
محمدعلی الهیان,ابوالقاسم نقاش,رضا اسماعیل زاده اول
1384
ایران
ترجمه
12
انگلیسی علمی
کامران رئیسی چرمکانی,حسین حیدری تبریزی,پیمان تحقیق جهرمی
1378
ایران
تألیف