اعضاء قطب

 | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
 
دکترابوالقاسم مسگرپورطوسی
مسئولیت :رئیس قطب

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی:tousiaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۳
دکتر مسعود برومند
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Boromandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۰
دکتر محمودمانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: maniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۲۲
دکترصادق تابع‌جماعت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sadeghaut.ac.ir 
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۱۲
دکتر محمدهمایون صدر
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sadraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۴
دکترحسین حسینی تودشکی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: hosseiniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۴
دکترحمیدرضااویسی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:ovesyaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۵
دکترحسین شاهوردی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۵
دکترعلیرضا جهانگیریان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:Ajahanaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۳
  
 

دفعات مشاهده: 8289 بار   |   دفعات چاپ: 608 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر