گرایش پیشرانش و سامانه های انرژی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/2 | 
 
فعالیت های صورت گرفته درگروه به شرح ذیل می باشد:

-طراحی و ساخت مشعل پیشرفته HICOT
-
طراحی و ساخت محفظه­های احتراق میکرو
-شبیه سازی جریان در انواع محفظه­های احتراق
-طراحی، ساخت و تست ردیف پره کمپرسور و توربین
-طراحی، ساخت و تست دستگاه آزمون کمپرسور
-طراحی و ساخت بستر تست موتور جت کوچک
-شبیه سازی و کنترل ناپایداری کمپرسور
- طراحی و شبیه سازی جامع انواع کمپرسور
                                                    
دروس تخصصی اصلی گرایش جلوبرندگی و تعداد واحدها
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ اصول جلوبرنده پیشرفته ۳
۲ طراحی آیرودینامیکی توربوماشین­ها ۳
۳ سوخت و احتراق پیشرفته ۱ ۳
۴ آیروترمودینامیک موتورهای موشک ۳
۵ روش‌های عددی در توربوماشین­ها یا دینامیک سیالات عددی ۱ یا اصول دینامیک سیالات عددی ۳
۶ جریان لزج پیشرفته ۱ ۳
۷ دینامیک گازها پیشرفته ۱ ۳


دروس تخصصی انتخابی گرایش جلوبرندگی
 
ردیف عنوان درس تعداد واحد
۱ آیرودینامیک مافوق صوت ۳
۲ سوخت و احتراق پیشرفته ۲ ۳
۳ صدای موتور ۳
۵ موتورهای احتراق داخلی پیشرفته ۳
۶ آیرودینامیک ورودی ۳
۷ محاسبات عددی پیشرفته ۳
۸ توربولانس ۳
۹ شبیه­سازی توربولانس ۳
۱۰ دینامیک گازها پیشرفته ۲ ۳
۱۱ انتقال حرارت جابجایی ۳
۱۲ انتقال حرارت تشعشع ۳
۱۳ انتقال حرارت هدایت ۳
۱۴ ناپایداری احتراق ۳
۱۵ دینامیک سیالات عددی جریانهای تراکم ناپذیر ۳
۱۶ دینامیک سیالات عددی جریانهای تراکم پذیر ۳
۱۷ دینامیک سیالات عددی ۲ ۳
۱۸ آیرو اکوستیک ۳
۱۹ جریانهای چندفازی ۳
۲۰ تئوریهای گذار جریان ۳
۲۱ مدیریت تکنولوژی هوافضا ۳
۲۲ طراحی آیرودینامیکی توربوماشین­ها ۳
۲۳ ترمودینامیک پیشرفته ۳
۲۴ طراحی موتور موشک­های سوخت مایع ۳
۲۵ طراحی موتور موشک­های سوخت جامد ۳
۲۶ توربوماشین پیشرفته ۳
۲۷ انتقال حرارت پیشرفته ۳
۲۸ آیرودینامیک مادون صوت ۳
۲۹ آیرودینامیک ناپایا ۳
۳۰ آیرودینامیک ماوراءصوت ۳
۳۱ آیرودینامیک بالگرد ۳
۳۲ روش­های تولید شبکه ۳
۳۴ روش اجزاء محدود در سیالات ۳
۳۵ سامانه­های انرژی پیشرفته ۳
۳۶ انتقال حرارت در سامانه­های هوافضایی ۳
۳۷ پیشرانه فضایی ۳
۳۸ طراحی توربوماشین­های هیدرولیکی ۳
۳۹ روش­های عددی در احتراق ۳
۴۰ ریاضیات پیشرفته ۲  ۳
۴۱ جریان لزج پیشرفته ۲ ۳
۴۲ ناپایداری جریان سیال ۳
۴۳ مباحث منتخب در جلوبرندگی ۳
۴۴ ترموآکوستیک ۳
۴۵ آکوستیک ۳
۴۶ پیشرانه‌های ابر صوتی ۳
۴۷ احتراق اسپری ۳
۴۸ آیرودینامیک CASCADE ۳
۴۹ آیرودینامیک خودرو ۳
۵۰ جریان مغشوش برشی ۳
۵۱ طراحی کمپرسور ۳
۵۲ انتشار امواج در سیالات ۳
۵۳ روش‌های نوین در دینامیک سیالات عددی ۳
۵۴ جریان سیال در محیط متخلخل ۳
۵۵ انتقال حرارت و جرم ۳
۵۶ ترموفیزیک جریان سیال در جاذبه ناچیز ۳ 

دفعات مشاهده: 3281 بار   |   دفعات چاپ: 324 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر