گروه آیرودینامیک وجلوبرندگی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 
 
گروه جلوبرندگی
دکتر مسعود برومند
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Boromandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۰
دکتر صادق تابع‌جماعت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sadeghaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۲
دکتر حسین خالقی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:khaleghiaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۲
دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: tousiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۳
دکتر علی مددی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Ali.madadiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۲
دکتر امیر رضا قهرمانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:a_ghahremaniaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۱
رزومه
 
گروه آیرودینامیک
دکتر علیرضا جهانگیریان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Ajahanaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۳

رزومه
دکتر مهران تاج‌فر
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mtadjfaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۱
دکتر محمود‌ مانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:maniaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۴
رزومه
دکتر سید محمدحسین‌ کریمیان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:hkarimaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۶
رزومه
دکتر سحر نوری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: s_nooriaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۷

 


 
 
 

دفعات مشاهده: 29441 بار   |   دفعات چاپ: 1237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر