گروه آیرودینامیک وجلوبرندگی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 
  دکتر مسعود برومند
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Boromandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۰

 

دکتر صادق تابع‌جماعت
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: sadeghaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۲ 
دکتر مهران تاج‌فر
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: mtadjfaraut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۱۱
 
دکتر علیرضا جهانگیریان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Ajahanaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۲۳

رزومه

 

دکتر حسین خالقی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:khaleghiaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۲


 دکتر سید محمدحسین‌ کریمیان
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:hkarimaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۶
رزومه


دکتر محمود‌ مانی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی:maniaut.ac.ir 
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۴
رزومه


 

   دکتر ابوالقاسم مسگرپور طوسی
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: tousiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۸۳  


 
 
دکتر علی مددی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Ali.madadiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۲
  دکتر سحر نوری
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: s_nooriaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۷
رزومه دکتر امیر رضا قهرمانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:a_ghahremaniaut.ac.ir 

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۲۰۱
رزومه

 

دفعات مشاهده: 21394 بار   |   دفعات چاپ: 762 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر