کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1398/8/25 | 
مهندس شمس الدین‌ملکی
مسئولیت: مدیراداری و پشتیبانی
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۴۳

پست الکترونیکی: shmalekiaut.ac.ir


 
 
فهمیه خادم موسوی
مسئولیت:کمک کارشناس پژوهشی (دفتردانشکده)
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۲۲

پست الکترونیکی: F_mosaviaut.ac.ir

 
 
مهندس مریم اعتصامی 
مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه آیرودینامیک
شماره تماس: ۶۴۵۴۵۶۳۹
پست الکترونیک: m.etesamiaut.ac.ir
 

 
 
مریم باقری
مسئولیت:کارشناس آموزش
شماره تماس :۶۴۵۴۳۲۲۱
پست الکترونیک: mbagheriaut.ac.ir

 
 
فاطمه پورمحمدی
مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس :۶۴۵۴۳۲۴۵
پست الکترونیک: F_mohammadyaut.ac.ir

 
 
مهندس سرورالسادات حسینی
مسئولیت:کارشناس امور پژوهشی و کارگاه ابزار دقیق
شماره تماس :۶۴۵۴۵۶۳۸

پست الکترونیک: S_hoseiniaut.ac.ir

 
 
سعید روا
مسئولیت:مسئول دفتر
شماره تماس :۶۴۵۴۳۲۲۵

پست الکترونیک: pphsrhaut.ac.ir

 
 
محمد ضرغامی
مسئولیت:کارشناس امور مالی
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۰۹

پست الکترونیک: mzarghami۷gmail.com

 
 
پریچهر طیبی
مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۱۸

پست الکترونیک  tayebiaut.ac.ir

 
 
مهندس ژاله عاشقی
مسئولیت: مسئول شبکه و مرکزکامپیوتردانشکده
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۲۸

پست الکترونیک: zh-asheghiaut.ac.ir


 
 
مهندس عباس فرجی‌مهیاری
مسئولیت: کارشناس کارگاه بال وبدنه
شماره تماس:۶۴۵۴۳۲۷۸ 
 
رباب فقیه
مسئولیت: کتابدار
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۲۷

پست الکترونیک: R_faghihaut.ac.ir

 
 
مهندس محمدسعید قاسمی
مسئولیت: کارشناس کامپیوتر
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۲۲۶

پست الکترونیک: ms.ghasemiaut.ac.ir

 
 
حمیدرضا قاسمی
مسئولیت: تکنسین آزمایشگاه
شماره تماس: ۶۴۵۴۵۶۳۱
 

 

دفعات مشاهده: 4187 بار   |   دفعات چاپ: 273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر