روند تمدید ترم دکتری

 | تاریخ ارسال: 1401/3/22 | 
ردیف دکتری ورودی ترم شرایط تمدید ترم
۱ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۹ با تایید استاد راهنما مبنی بر رضایتمند بودن و موافقت دانشکده
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ با تایید استاد راهنما مبنی بر رضایتمند بودن و موافقت دانشکده
مهر ۹۸ و به بعد با تایید استاد راهنما مبنی بر رضایتمند بودن و موافقت دانشکده
۲ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۰ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده
مهر ۹۸ و به بعد تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۷۰ درصد رساله و ارسال یک مقاله ISI و موافقت دانشکده
۳ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۱ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
مهر ۹۸ و به بعد تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۸۰ درصد رساله و ارسال دو مقاله ISI و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه
۴ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۲ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
مهر ۹۸ و به بعد تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۹۰ درصد رساله و پذیرش حداقل یک مقاله ISI و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه
۵ مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۳ تا ۱۵ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و موافقت در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم
مهر ۹۵ و ماقبل تمدید ترم ۱۶ اخراج و غیر قابل تمدید
بهمن ۹۵ تا بهمن ۹۷ تمدید ترم ۱۳ تایید استاد راهنما و موافقت دانشکده و پرداخت شهریه و موافقت در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم
مهر ۹۸ و به بعد تمدید ترم ۱۳ اخراج سنواتی
فقط با تایید استاد راهنما مبنی بر انجام ۱۰۰ درصد رساله ، پذیرش دو مقاله ISI،  موافقت دانشکده و تایید در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم  و پرداخت شهریه قابل تمدید می باشد.

دفعات مشاهده: 1744 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر