مسئولین دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 
دکتر محمود مانی
مسئولیت: ریاست دانشکده
مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: maniaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۲۲

 
 
دکتر علیرضا جهانگیریان
مسئولیت:معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: Ajahanaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۲۳

 
 
دکتر حسین شاهوردی
معاون آموزشی ودانشجویی

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: h_shahverdiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۵

 
 
دکتر محمدهمایون صدر
مسئولیت: مدیر گروه سازه های هوا فضایی- مکانیک پروازوکنترل
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیک: sadraut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۴
 
دکتر سحر نوری
مسئولیت:مدیر گروه آیرودینامیک وجلوبرندگی

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: s_nooriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۷


 
 

دکتر کامران رئیسی‌چرمکانی
مسئولیت: مدیرگروه مهندسی فضایی وفناوری ماهواره

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: k_raissiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۳۸

 
 
دکتر ابوالقاسم مسگرپورطوسی
رئیس قطب علمی هوافضای محاسباتی

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: tousiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۸۳

 
 
 مهندس شمس‌الدین ملکی
مسئولیت: مدیر اداری وپشتیبانی

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۴۳ 
 
دکتر سیدمجید اسماعیلی‌فر
مسئولیت: سرپرست مرکزانفورماتیک
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: Esmailifaraut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۶۳۳

 
 
دکتر محمد سعیدی
مسئولیت: مسئول ارتباطات بین االمللی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:mohammad.saeediaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۶۳۵


 
 
دکتر مهدی سبزه‌پرور
مسئول کارگاه ابزاردقیق

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی: sabzehaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۳۹
 
 

دکتر حسین خالقی
مسئول کارگاه بال وبدنه وموتور

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: khaleghiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۸۲

 
 
دکتر حامد محمدکریمی
مسئول فناوری و ارتباط با صنعت
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:  h.mohammadkarimiaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۹۹۳


 

دفعات مشاهده: 6450 بار   |   دفعات چاپ: 464 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر