اعلام مهلت دفاع درخصوص ترم ششم و هفتم ورودی های ۹۷ و۹۸

 | تاریخ ارسال: 1400/10/14 | 
موضوع: اعلام مهلت دفاع و نکاتی در خصوص ترم ششم برای دانشجویان سال ۹۷
با سلام و احترام
به استحضار می رساند مطابق حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۰، مهلت دفاع دانشجویان دوره کارشناسی¬ارشد ورودی سال ۱۳۹۷ که نیمسال اول ۱۴۰۰ ترم ششم دانشجو می باشد به شرح زیر تصویب گردید:
۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ : نمره دفاع ۱۷ ، نتایج محصولات پژوهشی ۳ نمره
اول اسفند ماه ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ : دفاع به صورت قبول/ مردود
بنابراین خواهشمند است مقرر فرمایید : 
۱-    دانشجویان تا روز یکشنبه مورخ  ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ نسبت به اخذ مجوز دفاع در پورتال آموزشی خود اقدام نمایند.
۲-    با توجه به اینکه در روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ دسترسی دانشکده برای ثبت درخواست مجوز دفاع در پورتال آموزشی بسته می شود. چنانچه دانشجویان تا تاریخ مقرر درخواست مجوز دفاع خود را ثبت ننموده باشند مجاز به دفاع تا پایان بهمن ماه نبوده و می توانند تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ به صورت قبول و مردود دفاع نمایند. چنانچه دانشجویان مایل به دفاع در اسفند ماه ۱۴۰۰ می باشند باید تا روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ نسبت به اخذ مجوز دفاع اقدام نمایند.
۳-    نمره پایان¬نامه دانشجویانی که در موعد مقرر از پایان¬نامه خود دفاع نموده¬اند (در صورتیکه تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ دفاع نمایند) حداکثر تا روز سه شنبه ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ در پورتال آموزشی به صورت موقت ثبت و نمرات دفاع جهت تایید و ثبت قطعی در پورتال آموزشی حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۸/۱۲/۱۴۰۰به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد. (در صورتیکه تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ دفاع نمایند) حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۷/۰۱/۱۴۰۱ در پورتال آموزشی به صورت موقت ثبت و نمرات دفاع جهت تایید و ثبت قطعی در پورتال آموزشی حداکثر تا روز چهارشنبه ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.
۴-    عدم ثبت موقت نمره در پورتال و عدم دریافت نمره پایان¬نامه دانشجو تا تاریخ فوق به منزله عدم دفاع آنان بوده و مجوز دفاع دانشجو لغو می شود.
۵-    چنانچه دانشجویان نتوانند تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ از پروژه خود دفاع نمایند برابر مقررات با توجه به اتمام سنوات آموزشی اخراج سنواتی خواهند شد .
۶-    مهلت دفاع دانشجویان با توجه به شرایط موجود در کشور در کمیسیون موارد خاص دانشگاه به تصویب رسیده است و به هیچ عنوان مجددا تمدید نمی گردد. تمدید ترم هفتم ممنوع می باشد.
شایان ذکر است این زمانبندی فقط برای دانشجویان ورودی سال ۹۷ که نیمسال اول ۱۴۰۰ نیمسال ششم آنها می باشد قابل اجراست و برای دانشجویان ماقبل ۹۷ برای تاریخ دفاع و نمره ارزیابی پایان

------------------------------------------------------
موضوع: اعلام مهلت دفاع و نکاتی در خصوص ترم پنجم برای دانشجویان سال ۹۸
با سلام و احترام
به استحضار می رساند مطابق حکم کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۰، مهلت دفاع دانشجویان دوره کارشناسی¬ارشد ورودی سال ۱۳۹۸ که نیمسال اول ۱۴۰۰ ترم پنجم دانشجو می باشد به شرح زیر تصویب گردید:
دفاع تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ با شرایط نیسال پنجم
بنابراین خواهشمند است مقرر فرمایید : 
۱-    دانشجویان تا روز سه شنبه مورخ  ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ نسبت به اخذ مجوز دفاع در پورتال آموزشی خود اقدام نمایند.
۲-    با توجه به اینکه در روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ دسترسی دانشکده برای ثبت درخواست مجوز دفاع در پورتال آموزشی بسته می شود. چنانچه دانشجویان تا تاریخ مقرر درخواست مجوز دفاع خود را ثبت ننموده باشند مجاز به دفاع تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ نبوده و لازم است نسبت به تمدید ترم ششم اقدام نمایند.
۳-    نمره پایان¬نامه دانشجویانی که در موعد مقرر از پایان¬نامه خود دفاع نموده¬اند حداکثر تا روز چهارشنبه ۱۷/۰۱/۱۴۰۱ در پورتال آموزشی به صورت موقت ثبت و نمرات دفاع جهت تایید و ثبت قطعی در پورتال آموزشی حداکثر تا روز چهارشنبه ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.
۴-    عدم ثبت موقت نمره در پورتال و عدم دریافت نمره پایان¬نامه دانشجو تا تاریخ فوق به منزله عدم دفاع آنان بوده و مجوز دفاع دانشجو لغو می شود و دانشجو ملزم به تمدید ترم ششم می باشد.
۵-    دانشجویان ورودی سال ۹۸ که نیمسال اول ۱۴۰۰ ترم چهارم آنان می باشد نیز بر اساس رویه ۳۳۰۱ تا پایان اسفند ماه برای دفاع در نیمسال چهارم زمان دارند و موارد بالا شامل حال آنها نیز می شود.
شایان ذکر است این زمانبندی فقط برای دانشجویان ورودی سال ۹۸ که نیمسال اول ۱۴۰۰ نیمسال پنجم آنها می باشد قابل اجراست و برای دانشجویان دیگر برای تاریخ دفاع و نمره ارزیابی پایان نامه در ترم پنجم بر اساس رویه ۳۳۰۱ عمل خواهد شد.

دفعات مشاهده: 468 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر